P. S. POWER TRADING CO.,LTD.                                                                                  Welcome to Develop Innovation Solutions for Pumps , Motors , Tools , Filter & Supply…

            บริษัท พี.เอส.พาวเวอร์ เทรดดิ้ง จำกัด  ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2554  ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการขาย  และรักในงานบริการ ทำให้ก่อเกิดธุรกิจขึ้น  โดยเริ่มจากธุรกิจการจำหน่าย Water Pumps ,  Diaphragm Pumps , Tools โดยจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ  ตามความต้องการของลูกค้าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม   บริษัท พี.เอส.พาวเวอร์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้พัฒนาศักยภาพในการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าหลากหลาย  เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า  เช่น  Water pumps , Diaphragm pumps , tools , Filter , Spare part  บริษัท พี.เอส.พาวเวอร์ เทรดดิ้ง จำกัด  ให้ความสำคัญในงานบริการหลังการขายสินค้าทุกประเภทจึงทำให้บริษัทชั้นนำมากมายเลือกใช้สินค้าและบริการ บริษัทฯดำเนินธุรกิจโดยยึดถือหลัก ความมุ่งมั่น  พัฒนาคุณภาพสินค้า  และการบริการหลังการขายที่ดี  เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า  เพราะนั่นหมายถึงโอกาศที่ดีที่สุดในการเพิ่มความมั่นใจแก่ลูกค้าว่าจะได้รับสินค้าที่ดี  มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม  เพื่อส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด

 

Hot line : 083-076-7607
  P.S. Power Trading Co.,Ltd.    50/4 Soi.Hatairat 6, Bangchan, Klongsamwa, Bangkok 10510 ,   Tel. 02-190-8125 ,   Fax. 02-190-8126 ,    ID-Line : @pspower        Email : info@pspower.co.th 
Visitors: 59,378