PAYMENT

ธนาคาร        : กสิกรไทย

ชื่อบัญชี      : บริษัท พี.เอส. พาวเวอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

สาขา         : แฟร์ชั่น ไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี    : 720-1-03326-2

ประเภทบัญชี  : กระแสรายวัน

หมายเหตุ: เจ้าของบัญชีต้องชำระเงินเป็นจำนวนเงินเต็มตามยอดการชำระเงินของรายการสั่งซื้อสินค้า และเจ้าของบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน โดยที่ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคารแต่ละธนาคาร ตามรายละเอียดดังนี้

รายการ ค่าธรรมเนียม
โอนเงินภายในธนาคารกสิกรไทน(ในเขตเดียวกัน) ไม่คิดค่าธรรมเนียม
โอนเงินภายในธนาคารกสิกรไทย (ข้ามเขต) (นับรวมรายการโอนเงินผ่านอินเตอร์เน็ตระหว่างบัญชีตนเอง และให้บุคคลอื่น) ฟรี 5 ครั้งต่อเดือน ครั้งต่อไป รายการละ 10 บาท
โอนเงินต่างธนาคาร จำนวนเงินไม่เกิน 20,000 บาท คิด 25 บาทต่อรายการ จำนวนเงินมากกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท คิด 35 บาทต่อรายการ
ชำระค่าสินค้าและบริการ อัตราค่าธรรมเนียมแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อตกลงของแต่ละบริษัท

      เมื่อท่านทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งใบ Pay ยืนยันมาที่ Fax. 02-190-8126 , Email:ps_power@yahoo.com

 
Visitors: 53,454