DIAPHRAGM PUMPS

Diaphragm Pump (ไดอะแฟรมปั๊ม) หรือ AODD PUMP  เป็นผลิตภัณฑ์ปั๊มที่ใช้ลมขับเพื่อสูบจ่ายของเหลวอย่างหลากหลาย เช่น ปั๊มไดอะแฟรม  หรือ AODD (Air Operated Double Diaphramg pump) ปั๊มเอนกประสงค์ที่ใช้กับสารเคมี น้ำเสีย และในงาน Food Grade ที่ได้รับมาตรฐาน FDA และ 3A, ปั๊มลูกสูบ (piston pump) ที่ใช้กับของเหลวที่มีความหนืดปานกลางถึงความหนืดสูง, Drum & pail unloader และยังมี เครื่องทำความสะอาดแรงดันสูง (High pressure washer) ที่ติดล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย เหมาะกับงาน ซ่อมบำรุงและฉีดล้างทำความสะอาดในกระบวนการผลิต โดยผลิตภัณฑ์ปั๊มทุกแบบมีวัสดุให้เลือกมากมายทั้งพลาสติกและโลหะ เพื่อให้เหมาะกับของเหลวที่จะใช้งาน อุปกรณ์เสริมเพื่อให้การใช้งานสะดวกที่สุดเช่น Solenoid pump controller, surge suppressor (dampener), air filter regulator, leak detector ก็มีให้เลือกใช้อย่างครบครัน


 • logo GRACO.jpg
  Graco เป็นสินค้าจาก USA มีผลิตภัณฑ์ปั๊มที่ใช้ลมขับเพื่อสูบจ่ายของเหลวอย่างหลากหลาย เช่น ปั๊มไดอะแฟรม HUSKY หรือ AODD (air operated double diaphramg pump) ปั๊มเอนกประสงค์ที่ใช้กับสา...

 • Aro.jpg
  ARO
  AROเป็นสินค้าจาก USA มีผลิตภัณฑ์ปั๊มที่ใช้ลมขับเพื่อสูบจ่ายของเหลวอย่างหลากหลาย เช่น ปั๊มไดอะแฟรม หรือ AODD (air operated double diaphramg pump) ปั๊มเอนกประสงค์ที่ใช้กับสารเคมี น้ำ...

 • LOGO Wilden.jpg
  WILDEN สินค้าจาก USA มีผลิตภัณฑ์ปั๊มที่ใช้ลมขับเพื่อสูบจ่ายของเหลวอย่างหลากหลาย เช่น ปั๊มไดอะแฟรม หรือ AODD (air operated double diaphramg pump) ปั๊มเอนกประสงค์ที่ใช้กับสารเคมี น้ำ...

 • LOGO YAMADA.jpg
  YAMADAเป็นสินค้าจาก Japan มีผลิตภัณฑ์ปั๊มที่ใช้ลมขับเพื่อสูบจ่ายของเหลวอย่างหลากหลาย เช่น ปั๊มไดอะแฟรม หรือ AODD (air operated double diaphramg pump) ปั๊มเอนกประสงค์ที่ใช้กับสารเคม...

 • LOGO Versamatic.jpg
  VERSA-MATIC มีผลิตภัณฑ์ปั๊มที่ใช้ลมขับเพื่อสูบจ่ายของเหลวอย่างหลากหลาย เช่น ปั๊มไดอะแฟรม หรือ AODD (air operated double diaphramg pump) ปั๊มเอนกประสงค์ที่ใช้กับสารเคมี น้ำเสีย และใ...

 • LOGO Sand piper.jpg
  SANDPIPER มีผลิตภัณฑ์ปั๊มที่ใช้ลมขับเพื่อสูบจ่ายของเหลวอย่างหลากหลาย เช่น ปั๊มไดอะแฟรม หรือ AODD (air operated double diaphramg pump) ปั๊มเอนกประสงค์ที่ใช้กับสารเคมี น้ำเสีย และในง...

 • M-Pumps-LogoR3.png
  M-PUMP เป็นสินค้าจาก Australiaมีผลิตภัณฑ์ปั๊มที่ใช้ลมขับเพื่อสูบจ่ายของเหลวอย่างหลากหลาย เช่น ปั๊มไดอะแฟรม หรือ AODD (air operated double diaphramg pump) ปั๊มเอนกประสงค์ที่ใช้กับสา...

 • logo-debem-2019.png
  DEBEM เป็นสินค้าจาก Italyมีผลิตภัณฑ์ปั๊มที่ใช้ลมขับเพื่อสูบจ่ายของเหลวอย่างหลากหลาย เช่น ปั๊มไดอะแฟรม หรือ AODD (air operated double diaphramg pump) ปั๊มเอนกประสงค์ที่ใช้กับสารเคมี...

 • logo-blagdon.jpg
  BLAGDON เป็นสินค้าจาก USAมีผลิตภัณฑ์ปั๊มที่ใช้ลมขับเพื่อสูบจ่ายของเหลวอย่างหลากหลาย เช่น ปั๊มไดอะแฟรม หรือ AODD (air operated double diaphramg pump) ปั๊มเอนกประสงค์ที่ใช้กับสารเคมี...

 • chempro-logo.png
  CHEMPRO เป็นสินค้าจาก Chinaมีผลิตภัณฑ์ปั๊มที่ใช้ลมขับเพื่อสูบจ่ายของเหลวอย่างหลากหลาย เช่น ปั๊มไดอะแฟรม หรือ AODD (air operated double diaphramg pump) ปั๊มเอนกประสงค์ที่ใช้กับสารเค...

 • bsk logo.jpg
  BSK
  BSK มีผลิตภัณฑ์ปั๊มที่ใช้ลมขับเพื่อสูบจ่ายของเหลวอย่างหลากหลาย เช่น ปั๊มไดอะแฟรม หรือ AODD (air operated double diaphramg pump) ปั๊มเอนกประสงค์ที่ใช้กับสารเคมี น้ำเสีย และในงาน Foo...

 • tap flo logo.jpg
  TAP FLOมีผลิตภัณฑ์ปั๊มที่ใช้ลมขับเพื่อสูบจ่ายของเหลวอย่างหลากหลาย เช่น ปั๊มไดอะแฟรม หรือ AODD (air operated double diaphramg pump) ปั๊มเอนกประสงค์ที่ใช้กับสารเคมี น้ำเสีย และในงาน ...

 • Verder logo.jpg
  VERDER AIR มีผลิตภัณฑ์ปั๊มที่ใช้ลมขับเพื่อสูบจ่ายของเหลวอย่างหลากหลาย เช่น ปั๊มไดอะแฟรม หรือ AODD (air operated double diaphramg pump) ปั๊มเอนกประสงค์ที่ใช้กับสารเคมี น้ำเสีย และใน...

 • jofee logo.jpg
  JOFEE มีผลิตภัณฑ์ปั๊มที่ใช้ลมขับเพื่อสูบจ่ายของเหลวอย่างหลากหลาย เช่น ปั๊มไดอะแฟรม หรือ AODD (air operated double diaphramg pump) ปั๊มเอนกประสงค์ที่ใช้กับสารเคมี น้ำเสีย และในงาน F...

 • fti air logo.jpg
  FTI AIR มีผลิตภัณฑ์ปั๊มที่ใช้ลมขับเพื่อสูบจ่ายของเหลวอย่างหลากหลาย เช่น ปั๊มไดอะแฟรม หรือ AODD (air operated double diaphramg pump) ปั๊มเอนกประสงค์ที่ใช้กับสารเคมี น้ำเสีย และในงาน...

 • logo_DJ PUMP.png
  DJ PUMP เป็นสินค้าจาก China มีผลิตภัณฑ์ปั๊มที่ใช้ลมขับเพื่อสูบจ่ายของเหลวอย่างหลากหลาย เช่น ปั๊มไดอะแฟรม HUSKY หรือ AODD (air operated double diaphramg pump) ปั๊มเอนกประสงค์ที่ใช้ก...

 • logo CK.d.jpg
  CK.d เป็นสินค้าที่มีผลิตภัณฑ์ปั๊มที่ใช้ลมขับเพื่อสูบจ่ายของเหลวอย่างหลากหลาย เช่น ปั๊มไดอะแฟรม HUSKY หรือ AODD (air operated double diaphramg pump) ปั๊มเอนกประสงค์ที่ใช้กับสารเคมี ...

 • logo Fluimac.png
  Fluimac เป็นสินค้าจาก Italy มีผลิตภัณฑ์ปั๊มที่ใช้ลมขับเพื่อสูบจ่ายของเหลวอย่างหลากหลาย เช่น ปั๊มไดอะแฟรม HUSKY หรือ AODD (air operated double diaphramg pump) ปั๊มเอนกประสงค์ที่ใช้ก...

 • logo DEPA.png
  DEPA เป็นสินค้าจาก China มีผลิตภัณฑ์ปั๊มที่ใช้ลมขับเพื่อสูบจ่ายของเหลวอย่างหลากหลาย เช่น ปั๊มไดอะแฟรม HUSKY หรือ AODD (air operated double diaphramg pump) ปั๊มเอนกประสงค์ที่ใช้กับส...

 • logo Dellmeco.png
  DELLMECO เป็นสินค้าที่มีผลิตภัณฑ์ปั๊มที่ใช้ลมขับเพื่อสูบจ่ายของเหลวอย่างหลากหลาย เช่น ปั๊มไดอะแฟรม HUSKY หรือ AODD (air operated double diaphramg pump) ปั๊มเอนกประสงค์ที่ใช้กับสารเ...

 • logo Murzan.jpg
  MURZAN เป็นสินค้าที่มีผลิตภัณฑ์ปั๊มที่ใช้ลมขับเพื่อสูบจ่ายของเหลวอย่างหลากหลาย เช่น ปั๊มไดอะแฟรม HUSKY หรือ AODD (air operated double diaphramg pump) ปั๊มเอนกประสงค์ที่ใช้กับสารเคม...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 53,436